In welke contest is het Waals visverlof verplicht ?

Het Waals visverlof is verplicht om te kunnen vissen in alle Waalse waterlopen.

Om te mogen vissen in private visvijvers, is de gewestelijke visvergunning doorgaans niet nodig.

Op de waterwegen is enkel het Waalse visverlof nodig.

Op de andere waterlopen dan de waterwegen (onbevaarbare wegen) moet de visser zijn visverlof van het Waalse Gewest bij zich hebben, evenals de lidkaart van zijn hengelvereniging of, zoniet, de machtiging van de eigenaar van het aangrenzend land.