Welk visverlof moet ik kiezen ?

Vissen vanaf de oever

Als u enkel vanaf de oever wenst te vissen, moet u het visverlof « type A » in uw bezit hebben. Met dit visverlof mag u maximaal met twee hengels vissen. Deze vergunning kost 12,39 €.

 

Een andere wijze dan vanaf de oever

Als u anders dan vanaf de waterkant wilt vissen (steigers, banken, vloeren, enz.), Moet u vergunning B hebben, zodat u met maximaal twee lijnen mag vissen. De prijs is vastgesteld op € 37,18. De T-vergunning geeft u toegang tot dezelfde rechten als de B-vergunning, maar alleen voor een periode van veertien aaneengesloten dagen. De prijs is vastgesteld op € 25,00.

 

Nachtvissen

Als u 's nachts op karper wilt vissen, moet u een C-vergunning aanschaffen voor de prijs van € 120.

 

Rivierkreeftvangst met kreeftennetten

De vergunning van het type B is ook verplicht voor de rivierkreeftvangst met kreeftennetten of kreeftenroeden.

De T-vergunning geeft u toegang tot dezelfde rechten als de B-vergunning, maar alleen voor een periode van veertien aaneengesloten dagen. De prijs is vastgesteld op € 25,00.