Mag ik het visverlof van een vriend lenen ?

Het Waals visverlof is persoonlijk en mag dus onder geen enkel beding door een derde worden gebruikt of worden afgestaan indien de houder er geen gebruik van maakt.