On line aankoop Waals visverlof

In nauwelijks vijf stappen kunt u via een beveiligde website uw Waals visverlof aankopen en via e-mail ontvangen. Er zijn tegenwoordig twee vergunningen beschikbaar :

  • Vergunning A

    Visvergunning A Laat het hengelen toe (een of twee lijnen) vanaf de oever.

    Prijs: 12,39 EUR

  • Vergunning B

    Vergunning B Laat het hengelen toe (een of twee lijnen) anders dan vanaf de oever.

    Prijs: 37,18 EUR

Uw visverlof is persoonlijk en mag niet worden ingeruild tegen een visverlof dat een andere waarde heeft.

Een verenigingskaart bestellen

Op de andere waterlopen dan de waterwegen (onbevaarbare wegen) moet de visser zijn visverlof van het Waalse Gewest bij zich hebben, evenals de lidkaart van zijn hengelvereniging of, zoniet, de machtiging van de eigenaar van het aangrenzend land. De verenigingskaarten kunnen eveneens on line aangekocht worden via onderstaande link.